Za izdavača:
Ivan Gabrilo, dipl.iur

Urednički odbor:
Željko Bakar, dr.med.spec.opće/obiteljske medicine
Ivan Gabrilo, dipl.iur.

Glavni urednik:
Ivan Gabrilo, dipl.iur.

Kompjuterski slog:
Dunja Beg

Tehnički uredio:
Ante Gabrilo, dipl.oecc.

Tisak:
VI.-GRAF d.o.o.
Đurkov put 30, 10000 Zagreb

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *