Časopis broj 3/2019


S A D R Ž A J: Stranica:
POSLOVNE OBAVIJESTI, pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur. ………………. 2 – 57

– Podaci o neto i bruto plaćama u RH, za razdoblje I-III/2019. g. i usporedba visine plaće po djelatnostima u odnosu na Ø 2018.g.
– Analiza plaća po grupacijama i usporedba s prosječnom neto plaćom svih za isto razdoblje
– Odnos prosječne najviše i prosječne najniže ostvarene plaće, bez obzira na pripadnost grupaciji pravnih osoba realnog sektora rada,
– Analiza i komentari podataka o mirovinama
– Korisnici mirovina prema svotama, vrstama i prema prosječnim iznosima – isplata u V/19 za IV/19.,
– Prosječna godišnja neto/bruto plaća u RH ostvarena u pravnim osobama /sveza sa izračunom mirovine,
– Analiza korisnika starosne mirovine, stanje 31.5.o.g., koji su zasnovali radni odnos prema članku 99. Zakona o mirovinskom osiguranju i usporedba rasta za prethodno razdoblje

Slobodne teme:

– Kritička opservacija na strukturu zaposlenih zdravstvenih radnika u odnosu na sadržaj poslova koje obavljaju, uzimajući u obzir promjene u stavovima, legalizirane podzakonskim propisima koje su donosili ministri zdravstva, od 1990. pa nadalje,
pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.
– Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, NN,
39/19., pripremio mr.sc. Ante Gabrilo,
– Neoporezivi primici stjecatelja primitka/fizičke osobe, a porezni izdaci/troškovi obveznika poreza na dobit ili dohodak/pravne osobe ili obrtnika/slobodnih zanimanja u 2019.god., pripremio mr.sc. Ante Gabrilo,
– GDPR – Opća uredba o zaštiti podataka, godinu dana poslije stupanja na snagu, – pripremila Aleksandra Gabrilo, dipl. iur.
– Esej „Tri koraka do zdravlja“, pripremio Vladimir Kamenski, dipl. iur.,

PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 6. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak


AKTUALNO U SVEZI PRIMJENE KU – pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur. :
Izvršenje rasporeda korištenja GO/2019.g.:
– Uvodne napomene
– Trajanje godišnjeg odmora i razdoblje njegovog korištenja
– Donošenje Rješenja o trajanju i razdoblju korištenja GO radnika
– Model Rješenja za GO za sve djelatnosti privatne prakse
– Regres za korištenje GO/2019.g.
– Modeli Rješenja o isplati regresa za GO za radnika, ali i za ZRPP, kao
poduzetnika
– Pitanja i odgovori na temu: Korištenje GO za 2019.g.
– odgovore pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE…………………………………………..58 – 60

– Kontrolor zakonitosti rada HLK, u ime Vlade RH/Države je Ministarstvo zdravstva, kao republičko tijelo izvršne vlasti
– Ako bi liječnik morao dežurati više sati u odnosu na propisanu satnicu obveznosti, takvo dežurstvo ulazi u sferu dobrovoljnosti, za što mora dati posebnu pisanu izjavu, da bi ravnatelj zdravstvene ustanove mogao utvrditi raspored dežurstva sa takvim većim fondom provedenih sati u dežurstvu jednog te istog liječnika

Prilozi: e-računi, popratni akt i zaštita interesa privatne prakse.