Autor: admin

Časopis broj 3/2023

Maksimalni iznosi primjerenih plaća prema novoj osnovici od 902,08 €/mjesec (6.796,72 kn/mjesec) bruto i novim koeficijentima iz Uredbe…NN, 46/23., u primjeni od 1.6.2023.god. (za obračun plaće za VI/23 u VII/23) AKTUALNE TEME: Dokumenti za download : POSLOVNE OBAVIJESTI B 3- 23 B- ….  Read More

0 commentsČasopis

Časopis broj 1/2023

Maksimalni iznosi primjerenih plaća prema novoj osnovici od 902,08 €/mjesec (6.796,72 kn/mjesec) bruto, u primjeni od 1.4.2023.god. (za obračun plaće za VI/23, koristiti će se novi koeficijenti složenosti) AKTUALNE TEME: Dokumenti za download :

0 commentsČasopis

Časopis broj 4/2022

AKTUALNE TEME – pripremio mr.sc. Ante Gabrilo………………………………………………………………… 2 – 7 Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak,Propisane šifre vrste isplate po radniku na B stranici JOPPD obrasca iz Pravilnika,Primici i porezno priznati izdatci slobodnih zanimanja/ obrta u K.P.I. za 2022.god. STRUČNI ….  Read More

0 commentsČasopis

Časopis broj 5/2021

AKTUALNE TEME: Stranica: Godišnja prijava poreza na dohodak za 2021.godinu, primici i porezni priznati izdatci slobodnih zanimanja/obrta u knjizi primitaka i izdataka (KPI) za2021. god.…………………………………………………………………………………………… 2 – 7 Dopis Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o načinu vraćanja isplaćene razlike novčanih sredstava, dostavljen ….  Read More

0 commentsČasopis

Časopis broj 4/2021

S A D R Ž A J: Stranica: INTERVJU: Razgovor s Hanom Kralj, dr. med. dent., spec. parodontologom, osnivačicom i ravnateljicom Poliklinike za dentalnu protetiku, parodontologiju, ortodonciju i endodonciju sa restaurativnom dentalnom medicinom K 2, Petrova 84, 10000 Zagreb…………………………..…………… 2 – 6 ….  Read More

0 commentsČasopis