Časopis broj 1/2021

S A D R Ž A J: Stranica:

POSLOVNE OBAVIJESTI, pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur……………….. 2 – 44.

 • Podaci o neto i bruto plaćama u RH, Ø 2020. g. i usporedba visine plaće podjelatnostima u odnosu na Ø 2019.g.
 • Analiza plaća u društvenim djelatnostima po grupacijama i usporedba s prosječnom neto plaćom svih za isto razdoblje
 • Analiza plaća u realnom sektoru.
 • Usporedba Ø plaće u RH s nekim država u EU.

Podaci o osiguranicima mirovinskog osiguranja i o korisnicima mirovina prema svotama mirovina, vrstama i prema prosječnim iznosima mirovina, koji su ostvarili pravo na mirovinu prema zakonu o MO

Analiza i komentari podataka o mirovinama

 • Korisnici mirovina prema svotama, vrstama i prema prosječnim iznosima – isplata u ožujku za veljaču 2021. god.
 • Podaci o osiguranicima mirovinskog osiguranja i drugi aktualni podaci
 • Za usporedbu, prezentiraju se podaci o mirovinama koje su ostvarili osiguranici, računajući do 31.12.1998.god. i koji su ostvarili, računajući od 1.1.1999.god.
 • Podaci o korisnicima starosne mirovine, koji su zasnovali radni odnos prema članku 99. Zakona o MO, za rad do ½ PRV,
 • Radnici/osiguranici mlađi od 30 godina s kojima je poslodavac zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme i koji je time oslobođen plaćanja doprinosa „na“ plaću do 5 godina,

Stručni članci:

 • Novi rokovi predaje prijave poreza na dobit za 2020.g., izmjena zakona o PDV-u i mišljenje MF u svezi obveze PDV-a na isporuke iz djelatnosti medicine rada i športa, te na estetske zahvate, izmjene Ovršnog zakona i novi uplatni računi prema SEPA, članak mr.sc. Ante Gabrila,
 • Šifarnik osobnih primanja, ostalih i povremenih davanja,
 • PLAĆE U RH – članak 1. – usporedba sa plaćama u drugim državama EU, u istom promatranom razdoblju, te ocjena realnosti obračuna/isplate plaće u RH u odnosu na BDP/stanovnik, članak I. Gabrila, dipl. iur. (članak 2. – objava u Časopisu br. 2/21),
 • Slobodne teme: „Daleko od istine “, esej Vladimira Kamenskog, dipl. iur.

PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE, glede ostvarenja i ostalih materijalnih prava radnika iz rada, u smislu članka 6. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak

Neoporezivi iznosi, koje poslodavac m o ž e isplatiti sebi i radniku, a ne mora, iznosi/osnov koji nisu utvrđeni Kolektivnim ugovorom kao pravo radnika, – pripremio Ivan Gabrilo, dipl. iur.

Obračun „Uskrsnice“ Radniku i Poslodavcu/2021.god.

 • Model Rješenja za isplatu Radniku,
 • Model Rješenja za isplatu „Uskrsnice“ privatniku/poslodavcu
 • Model Odluke o načinu ostvarenja prava radnika na dar u naravi –„Uskrsnicu“/2021.

ZAŠTITA INTERESA PRIVATNE PRAKSE pitanja, odgovori i stručni komentar…………………………………………………………………………………………….. 45 – 42
IZ RADA UDRUGE………………………………………………………………………………. 54 – 64

 • Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Skupštine Udruge, od 22.02.2021.god.

Prilozi: Zaštita interesa privatne prakse , iz rada Udruge i popratni dokument.